Menu

Urbanista | Arquitecta | Educadora

 • Magalí Sanz Casas
 • Portafoli

Àmbit professional

Sóc arquitecta de professió i tinc un particular interès en la projecció participativa dels espais urbans. Aquests dos factors, m’han portat a treballar tant en l’àmbit d’espai públic i d’arquitectura, com en projectes educatius i de participació ciutadana.

Considero que combinant l’arquitectura i l’urbanisme amb disciplines més socials es crea un camp amb moltes possibilitats d’experimentació i d’innovació. Aquest fet em permet estar en constant aprenentatge i creixement personal i professional.

Currículum Vitae - Perfil de Linkedin

Competències

 • Conceptualitzar, implementar i avaluar diferents tipologies de projectes.
 • Coordinar projectes i organitzar grups de treball.
 • Transmetre coneixements a tot tipus de públic.
 • Treballar en equips transversals i interdisciplinaris.
 • Treballar de manera responsable, autònoma i autosuficient.
 • Resoldre conflictes de forma eficient.
 • Realitzar recerca de documentació i fer treballs d’investigació.
 • Abstraure els conceptes importants per obtenir bons anàlisis.
 • Realitzar bons anàlisis i interpretacions per determinar objectius i estratègies adequades.
 • Fer funcionar programes d’ordinador específics d’arquitectura, de disseny i ofimàtiques.
 • Parlar i expressar-me en català, castellà i anglès

Portafoli

La meva trajectòria laboral i personal m’ha portat a especialitzar-me en quatre àmbits diferents:

Per fomentar la interacció entre els diferents agents que creen el territori.

Per apropar la ciutat a les persones i donar les eines per a transformar-la.

Per provar noves maneres de fer ciutat que comportin una millora en les relacions socials.

Per realitzar projectes més sostenibles, a diferents escales.

 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz

Servei Educatiu
El Born Centre Cultural

Fragment Serveis Culturals


 • Centre Cultural del Born
 • Centre Cultural del Born
 • Centre Cultural del Born
 • Centre Cultural del Born
 • Centre Cultural del Born

He creat els continguts de diverses activitats educatives com “El Mercat del Born” o “Una ciutat que mirava cap al futur” amb la finalitat de donar a conèixer l’arquitectura moderna del segle XIX.

També he realitzat visites per adults i he dinamitzat tallers per a infants i joves al Jaciment arqueològic i les exposicions del Born amb l’objectiu de fer entendre l’estructura urbana de la ciutat del segle XVIII en funció del moment històric, social i econòmic.


SOBRE FRAGMENT SERVEIS CULTURALS
He treballat tres anys a Fagment Serveis Culturals, una empresa que es dedica a promoure la identificació, comprensió i valoració del patrimoni històric a través de la conceptualització, creació i implementació de projectes culturals, educatius i de difusió.


Concurs mesquita a Reykjavik

Arkspai 2G


 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz

Durant la meva estada al despatx Arkspai 2G he sigut coparticipant del projecte presentat en un concurs que consistia a construir una mesquita a Reykjavik. De les 63 propostes que es van rebre, el nostre va quedar en 26a posició.

L’edifici proposat parteix d’una estructura de franges allargades, on apareixen de forma ordenada les diferents activitats sol·licitades: espai religiós i privat; activitats culturals; zona administrativa.

A la coberta de l’edifici apareixen una seqüència de terrasses que van ascendint fins al punt culminant: el minaret-quibla. Un mur, que sobresurt de l’edifici i que dona identitat pròpia a la mesquita, en tot el seu entorn.

SOBRE ARKSPAI 2G
Arkspai 2G és un despatx d’arquitectura ubicat a Barcelona que es dedica a fer projectes interiors i exteriors, a diferents escales. L’arquitectura que es projecta és d’influència nòrdica, i per tant, treballa molt intensament amb les relacions entre interior/exterior, l’ús de la llum i l’ús de materials sostenibles.

Llibre “Barcelone,
la ville des marchés”

Associació cultural El Globus Vermell

 • Barcelona, la ciudad de los mercados
 • Barcelona, la ciudad de los mercados
 • Barcelona, la ciudad de los mercados
 • Barcelona, la ciudad de los mercados
 • Barcelona, la ciudad de los mercados

He sigut coparticipant del llibre “Barcelone,la ville des marchés”. He contribuït directament en la creació i l’elaboració del llibre: fent part de la recerca d’informació i documentació, el redactat i algunes de les il·lustracions. El llibre retrata l’urbanisme, l’arquitectura, la història i la societat de la ciutat des de l’aparició dels primers mercats coberts a mitjans del segle XIX, fins, l’actualitat.


SOBRE EL GLOBUS VERMELL
Des del 2013 i fins al 2015 he format part de El Globus Vermell, un col·lectiu d’arquitectes que es dedica a la divulgació del coneixement de l’arquitectura i la ciutat amb l’objectiu de formar una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn urbà la qual pugui tenir un rol principal en la construcció de la ciutat. Tot això es fa a través de tallers, visites guiades, itineraris urbans, publicacions, exposicions, etc.


Reforma de la botiga
Farnat Gràcia

 • Farnat Gràcia
 • Farnat Gràcia
 • Farnat Gràcia
 • Farnat Gràcia

FarnatGràcia és una botiga que es dedica a la venda de productes ecològics i naturals. L’any 2013 volien redistribuir el local per mantenir una zona de botiga més petita i introduir un petit consultori. A més a més, volien canviar la il·luminació i tot el mobiliari.

He realitzat el projecte bàsic i executiu per modificar i millorar el local: creant la nova distribució de l’espai, una nova proposta d’il·luminació i un suggeriment de nou mobiliari reciclant material dels antics.

Posteriorment he fet el seguiment de l’obra i, també, contribuint en el manteniment de l’espai interior.

Mafer Real Estate Holdings

Arkspai 2G


 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz
 • Magalí Sanz

La projecció de la nova seu de Mafer a Barcelona, ha sigut el projecte més important en el qual he treballat dins del despatx. El projecte consistia en rehabilitar un antic pis de l’Eixample i adaptar-lo per fer unes noves oficines per l’empresa.

En primer lloc, vaig realitzar l’aixecament dels plànols del lloc i vaig col·laborar per encaixar part del projecte. I, en segon lloc, vaig treballar en el projecte executiu, elaborant els diferents plànols de paviments, il·luminació i instal·lacions, així com, resolent alguns detalls constructius més específics.

SOBRE ARKSPAI 2G
Arkspai 2G és un despatx d’arquitectura ubicat a Barcelona que es dedica a fer projectes interiors i exteriors, a diferents escales. L’arquitectura que es projecta és d’influència nòrdica, i per tant, treballa molt intensament amb les relacions entre interior/exterior, l’ús de la llum i l’ús de materials sostenibles.

RE-Fem Paral·lel

Associació cultural El Globus Vermell


 • Fem Paral·lel
 • Fem Paral·lel
 • Fem Paral·lel

Re-Fem Paral·lel era una activitat participativa que vam elaborar des del Globus Vermell, dins del marc de la Fira de Fem Paral·lel, que pretenia donar a conèixer la riquesa cultural del Paral·lel, difondre els projectes de l’Ajuntament i donar veu als ciutadans perquè de manera lúdica i creativa aportessin la seva visió de com millorar el Paral·lel.

Atès que la participació és un dels àmbits que em suscita més interès, vaig estar en el grup que va crear aquesta activitat. Pel taller vam generar unes petites maquetes de la mida d’un DIN-4 del carrer Paral·lel i d’alguns edificis importants existents. A partir d’aquesta base, la gent havia d’anar introduint diferents textures i mobiliari. Al final, s’anaven unint les petites maquetes de cadascú i s’acaba creant el Paral·lel que s’imaginaven els veïns i veïnes.


SOBRE EL GLOBUS VERMELL
Des del 2013 i fins al 2015 vaig formar part de El Globus Vermell, un col·lectiu d’arquitectes que es dedica a la divulgació del coneixement de l’arquitectura i la ciutat amb l’objectiu de formar una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn urbà la qual pugui tenir un rol principal en la construcció de la ciutat. Tot això es fa a través de tallers, visites guiades, itineraris urbans, publicacions, exposicions, etc.


Interaccions, pràctiques col·lectives a l’espai urbà

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura i Escola de Belles Arts


 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions

Interaccions és un workshop, que es va realitzar l’any 2013, dirigit a estudiants d’arquitectura i belles arts. L’objectiu del taller era treballar col·lectivament entre aquestes dues disciplines (intercanviant metodologies útils, pràctiques i visions crítiques) per poder acabar realitzant una intervenció en l’espai urbà, entenent-lo com una eina per transformar la ciutat i les relacions socials que se’n deriven.

La meva proposta d’intervenció s’ubicava a la Plaça Navàs, al Poble Sec. Una plaça que moltes vegades només s’utilitza com un espai de pas, amb una clara manca de mobiliari públic que fomenti la interacció entre veïns i veïnes i una absència quasi total de comerços en tot el seu perímetre. Fet l’anàlisi el que vam plantejar i executar va ser introduir nou mobiliari a la plaça, durant un dia. Un total de 30 cadires vermelles, mòbils i ajustables a les necessitats de cada persona o col·lectiu amb el clar objectiu de trencar amb les dinàmiques preestablertes al llarg del temps a la plaça i millorar la interrelació entre la gent del barri.

Projecte de cooperació a Tauzoutà

 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions
 • Interaccions

Projecte de cooperació que vaig realitzar l’any 2009 treballant, interdisciplinarment, com a monitora de l’Agrupament Escolta Pere Rosselló i com a tècnica/professional amb l’Espai Social de Formació i d’Arquitectura (ESFA) . I coordinats per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

El projecte tenia el focus en un dispensari mèdic d’un petit poble marroquí, Tazoutà. L’objectiu del projecte constava de tres parts: millorar les infraestructures sanitàries, millorar el personal mèdic qualificat i introduir més material sanitari.

Nosaltres vam fer una estada amb l’Agrupament Escolta per rehabilitar el dispensari mèdic. Vam fer la coberta nova amb materials i tècniques constructives locals (fang i palla) i així millorar el confort interior de l’edifici; vam corregir el contacte entre l’edificació i el terra fent un perímetre de pedres de diferents mides al voltant del dispensari i així evitar les humitats produïdes per capil·laritat; i finalment, vam tractar tots els fongs interiors i pintar tot l’edifici de nou.

Pla Popular i Cooperativa
d'habitatge de Vallcarca

 • Cooperativa habitatge Vallcarca
 • Cooperativa habitatge Vallcarca
 • Cooperativa habitatge Vallcarca

Projecte que es va iniciar l’any 2014 quan es van ajuntar alguns arquitectes independents i veïns del barri per analitzar i repensar el planejament urbanístic que afectava el barri de Vallcarca. Des de llavors, es van anar creant diferents comissions veïnals (urbanisme, cooperativa d’habitatge,etc.) que treballaven de forma interdisciplinar noves propostes de planejament pel barri, i cada cert temps es convocaven taules de treball amb l’Ajuntament on es discutien.

Jo formava part del grup promotor de la cooperativa d’habitatge que tenia com a objectiu plantejar, dins d’aquest nou pla popular, una nova tipologia d’habitatge a Barcelona.

Vaig ser-hi durant la fase inicial del procés on, a través de diferents tallers organitzats per nosaltres mateixos, preteníem extreure unes idees generals de quin tipus de cooperativa d’habitatge volíem crear: sociograma, gestió de l’economia, organització interna, ubicació, valors de la cooperativa, etc.

Servei Educatiu
Museu del Disseny

Fragment Serveis Culturals


 • Museu del Disseny
 • Museu del Disseny
 • Museu del Disseny
 • Museu del Disseny

Realitzo les visites guiades i tallers per grups escolars de l’exposició “Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural”, amb l’objectiu que aprenguin a llegir els objectes i descobreixin com dissenyar-los de tal manera que responguin a unes funcions i necessitats determinades actuals.


SOBRE FRAGMENT SERVEIS CULTURALS
Fa més de dos anys que treballo a Fagment Serveis Culturals, una empresa que es dedica a promoure la identificació, comprensió i valoració del patrimoni històric a través de la conceptualització, creació i implementació de projectes culturals, educatius i de difusió.


Park (ing) 1:50

Associació cultural El Globus VermellActivitat realitzada amb el Globus Vermell en motiu del Park (ing) day Barcelona 2014, un esdeveniment anual celebrat internacionalment per reivindicar una ciutat més verda, amb més biodiversitat, amb més espai públic de qualitat, menys contaminada i que aposti per una mobilitat sostenible.

Vaig col·laborar en la realització de la dinàmica. En una plaça blava d’aparcament de Barcelona vam proposar de fer un gran pàrking en miniatura dibuixat sobre l’asfalt amb una pregunta clara: “I tu, què hi faries?”. D’aquesta manera es convida a la gent a pensar i proposar dibuixant o escrivint usos i activitats alternatives a les places d’aparcament.


SOBRE EL GLOBUS VERMELL
Des del 2013 i fins al 2015 vaig formar part de El Globus Vermell, un col·lectiu d’arquitectes que es dedica a la divulgació del coneixement de l’arquitectura i la ciutat amb l’objectiu de formar una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn urbà la qual pugui tenir un rol principal en la construcció de la ciutat. Tot això es fa a través de tallers, visites guiades, itineraris urbans, publicacions, exposicions, etc.


ECOREHAB 3,
Revising Modern Urbanity

International Workshop


 • ECOREHAB 3
 • ECOREHAB 3
 • ECOREHAB 3
 • ECOREHAB 3
 • ECOREHAB 3
 • ECOREHAB 3
 • ECOREHAB 3

ECOREHAB 3 és un workshop que es va fer l’any 2012 a Cracòvia amb les universitats d’arquitectura de Barcelona, Cracòvia, Varsòvia, Frankfurt i Bucarest. L’objectiu del taller era buscar estratègies per rehabitar els diferents polígons d’habitatges que durant els anys 1945-1965 es van anar construint arreu Europa.

Nosaltres ens centràvem en un polígon d’habitatge comunista, Nowa Hutta, construït al costat de la ciutat de Cracòvia. Un barri d’ús exclusivament residencial, envoltat per les principals autopistes que creuen la ciutat de Cracòvia i tallat per una pista d’aterratge d’avions. Durant els 15 dies que estàvem a Cracòvia, amb grups formats per gent de les diferents universitats, plantejàvem una proposta de millora pel barri.

El nostre grup, partia de la base que no s’havia pensat mai l’espai urbà del barri. Per tant, el primer que plantejàvem era jerarquitzar unes vies rodades principals que creuaven el barri i unes secundàries que donaven accés als habitatges; en segon lloc, ordenàvem els espais lliures de la zona separant entre les noves zones verdes i d’esbarjo pels veïns, dels espais verds privats que ajudaven a generar un filtre entre el carrer i els habitatges; i finalment, proposàvem construir nous equipaments en punts estratègics que permetrien dinamitzar el barri i ajudar a reduir els grans espais buits provocats per la pista d’aterratge.

Les diferents propostes es van incorporar posteriorment a la publicació del llibre ECO REHAB 3, Future of the city.


Ampliació casa unifamiliar

DRAU arquitectes


 • DRAU arquitectes
 • DRAU arquitectes
 • DRAU arquitectes
 • DRAU arquitectes

Durant la meva estada al despatx vaig realitzar el projecte d’ampliació d’una casa unifamiliar situada a Cambrils. Un habitatge de planta baixa que li volien afegir una planta més amb noves estances. Vaig realitzar el projecte bàsic i tota la documentació per a la fase executiva.

SOBRE DRAU ARQUITECTES
DRAU arquitectes és un despatx especialitzat en el desenvolupament integral de projectes, des de la seva concepció urbanística i paisatgística fins a tot el procés d’urbanització i edificació. A qualsevol projecte es té sempre present l’aplicació de paràmetres de sostenibilitat i el respecte pel medi natural preexistent.


Rehabilitació habitatges Rambla Catalunya

Lluís Comerón Arquitectes


 • Lluís Comerón Arquitectes
 • Lluís Comerón Arquitectes
 • Lluís Comerón Arquitectes
 • Lluís Comerón Arquitectes

Vaig realitzar el projecte bàsic i executiu per la rehabilitació dels habitatges de Rambla Catalunya 107-109. D’una banda, el projecte incorporava una part de rehabilitació en la qual s’unien dos edificis per poder fer pisos més grans i de luxe. D’altra banda, es va dur a terme la restauració integral de l’edifici, tenint especial cura, amb totes les façanes catalogades.

SOBRE LLUÍS COMERÓN ARQUITECTES
Lluís Comerón arquitectes és un despatx d’arquitectura situat a Sant Cugat del Vallès que es dedica a realitzar tot tipus de projectes de rehabilitació i d’obra nova. Tots els projectes intenten ser el màxim respectuosos amb el seu entorn i el més sostenibles possibles.


Procés de participació del Pla d’Actuació Municipal

Raons Públiques SCCL


 • Raons Públiques
 • Raons Públiques

Vaig col·laborar amb Raons Públiques per realitzar el Procés Participatiu del Pla d’Actuació Municipal, empès per l’Ajuntament de Barcelona. Vaig ser facilitadora en diferents tallers participatius, vaig fer difusió del procés participatiu en el districte i finalment, vaig dinamitzar diferents debats i activitats lúdiques a peu de carrer.

SOBRE RAONS PÚBLIQUES
Raons Públiques és una cooperativa que té com a objectiu pensar un nou model de ciutat construït a partir de la participació ciutadana. Ells van ser els encarregats de desenvolupar el procés participatiu dins del marc del Pla d’Actuació Municipal en el districte de Gràcia, on vaig estar col·laborant.

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un programa que s’elabora a inici de cada mandat i s’hi defineixen les línies prioritàries, objectius i actuacions d’acció de govern. L’any 2016-2019 es va voler engegar un procés participatiu perquè els veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona poguessin definir aquest programa de manera conjunta.


Sobre mi

team_member

Magalí Sanz

Urbanista | Arquitecta | Educadora

Barcelonina de naixement.

Des de petita m’han definit com una persona molt activa, amb iniciativa i creativa. Això és el que m’ha portat a treballar i participar de projectes interdisciplinars i transversals.

Ben aviat em vaig introduir en el món de l’educació no formal. Des dels 6 anys que vaig formar part de l’Agrupament Escolta Pere Rosselló, del qual després vaig fer de monitora durant 4 anys. Arran d’això vaig valorar la importància que pot tenir la transmissió de coneixements.

Paral·lelament a la meva passió per l’educació, i endinsant-me més dins de l’àmbit creatiu vaig estudiar la carrera d’arquitectura, decantant-me des de l’inici pel camp de l’urbanisme perquè, en certa manera, considero que és la vessant més social de l’arquitectura.

Entenc l’urbanisme com una eina fonamental per a la transformació social, ja que influeix directament en la manera de viure de les persones i les relacions que s’estableixen entre elles. Així doncs, és important que nosaltres com a professionals, sapiguem transmetre i donar les eines a la ciutadania perquè puguin participar activament de les transformacions urbanes. I alhora, hem de treballar per canviar la manera de pensar, projectar i finançar les intervencions dins de les ciutats i crear un teixit més humà, sostenible i respectuós.


Contacte

 

Amsterdam
Barcelona

+34 661 65 73 79